Månadens Roggeelev,
januari 2023 – Felicia Andersson Bäckman

Januari månads Roggeelev Felicia Andersson Bäckman, tillsammans med rektor Christoffer Bergfors och biträdande rektor Maria Wahlström.

Först ut att få utmärkelsen Månadens Roggeelev 2023, är Felicia Andersson Bäckman som går i klass 6A.

Motiveringen lyder:

”Felicia finns alltid där för sina klasskamrater som en trygg och inbjudande kompis. Hon tar stort ansvar för att alla får vara med och med sin positiva inställning till skolan och sina klasskamrater sprider hon glädje och engagemang.”

Grunden till Månadens Roggeelev är enkäten om trygghet och studiero som görs varje år på Europaskolan Rogge. I enkätsvaren har trygghetsgruppen analyserat fram önskningar från eleverna hur de vill att de ska vara mot varandra. Det här är de definitioner vi utgår ifrån när vi ska utse Månadens Roggeelev:

En sann Roggeelev

  • har ett vårdat språk och talar juste till elever och personal
  • är en förebild för andra elever
  • är en bra kompis och uppmuntrar och ser andra elever
  • har en positiv inställning och sprider den till andra
  • säger hej till andra elever och personal på skolan
  • sköter sina studier efter bästa förmåga och har med rätt material till lektionerna.

Stort grattis till dig, Felicia – och tack för att du är en sådan bra förebild!