Månadens Roggeelev, april 2020 – Albin Sjöholm

 

April månads Roggeelev Albin Sjöholm, omgiven av rektor Christoffer Bergfors och biträdande rektor Maria Wahlström.

Månadens Roggeelev för april är nu utsedd. Den här gången är det en elev i årkurs 6 som verkligen lever upp till skolans förväntningar – både genom sina studier och sitt sätt att vara. Stort grattis, Albin

Månadens Roggeelev i april 2020 är Albin Sjöholm, som går i klass 6b. Så här lyder vår motivering:

”För att du är en god kamrat och en ambitiös elev. Du fullföljer alla dina uppgifter med glädje och målmedvetenhet. Du är alltid trevlig mot dina kamrater och mot all personal. Du börjar varje lektion med ett leende och du ser till att dina vänner känner sig delaktiga. Du visar sann Roggeanda! Dessa egenskaper gör dig till en klockren Roggeelev.”

Grunden till Månadens Roggeelev är enkäten om trygghet och studiero som görs varje år på Europaskolan Rogge. I enkätsvaren har trygghetsgruppen analyserat fram önskningar från eleverna hur de vill att de ska vara mot varandra. Det här är de definitioner vi utgår ifrån när vi ska utse Månadens Roggeelev:

En sann Roggeelev

  • har ett vårdat språk och talar juste till elever och personal
  • är en förebild för andra elever
  • är en bra kompis och uppmuntrar och ser andra elever
  • har en positiv inställning och sprider den till andra
  • säger hej till andra elever och personal på skolan
  • sköter sina studier efter bästa förmåga och har med rätt material till lektionerna.

Stort grattis till dig, Albin – och tack för att du är en sådan bra förebild.