Har du klagomål på vår verksamhet?

Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något – tveka inte att kontakta oss. Det är viktigt för Europaskolans fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar nämligen ständigt med att utveckla vår verksamhet! Här berättar vi hur du gör för att lämna klagomål.


1. Kontakta verksamheten

Har du klagomål på något i skolan bör du i första hand vända dig till personalen. Kontakta exempelvis ansvarig lärare eller mentor. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du i stället vända dig till rektor. Du kan också vända dig direkt till rektor om du anser att problemet är allvarligt.

Kontaktuppgifter till skolans personal finner du under rubriken ”Kontakt” i huvudmenyn på Europaskolans webbplats.


2. Kontakta rektor

Kontakta rektor för ett samtal om ditt klagomål. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen, Europaskolan Utbildning AB.

Kontaktuppgift, rektor:

Christoffer Bergfors, rektor på Europaskolan Rogge
E-post: christoffer.bergfors@europaskolan.se


3. Kontakta huvudmannen

Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor.

Kontaktuppgift, huvudman:

Andreas Sjöberg, vd för Europaskolans förvaltningsbolag Lyktan samt representant för huvudmannen Europaskolan Utbildning AB
E-post: andreas.sjoberg@europaskolan.se


Lämna klagomål för personlig återkoppling eller välj att vara anonym
Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt.

Lämna klagomål digitalt eller via vanlig post
Du kan lämna ditt klagomål digitalt via detta formulär > 

Klagomål kan också lämnas muntligt via telefon, vid personliga möten, via e-post och via vanlig post (postadress: Europaskolan Strängnäs, Storgatan 2, 645 30 Strängnäs).

Vad händer efter att du har lämnat ett klagomål?
Vi kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål inom 3 arbetsdagar. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske.

Har du frågor om klagomålshanteringen?
Kontakta rektor alternativt huvudmannen.


Mer information