Fartfylld terminsstart för Europaskolan Rogge med School’s in, skolval och frukostklubb

Höstterminen är nu i full gång på Europaskolan Rogge! Terminen startade på sedvanligt sätt med School’s in, och därefter har det varit skolval. Dessutom har skolan startat en sedan länge efterlängtad frukostklubb.

Onsdagen den 22 augusti var det skolstart för Europaskolan Rogge. Som traditionen bjuder började vi med School’s in. Då fick alla tillfälle att träffas och lära känna varandra under aktiviteter och mingel på skolgården.

Våra avgångselever i årkurs nio gjorde särskild entré, och avnjöt sedan cider och chips i ett eget VIP-tält. De yngre eleverna bjöds på saft och popcorn, medan stämningen var på topp.

Utöver olika aktiviteter och spel bjöd också personalgruppen på ett uppskattat uppträdande av sällan skådad karaktär. Vilken terminsstart!

Skolval för högstadiet

I början av terminen fick eleverna i årskurs 4 till 9 arbeta med valet. Detta fick de göra under SO-lektionerna under två veckors tid.

Syftet med detta är att lära eleverna hur ett val går till, men även att ge dem en inblick
i hur Sverige styrs och hur partistyret fungerar i landet. De fick därför både lära sig om riksdagspartierna och om olika sakfrågor.

Som avslutning fick eleverna i årskurs 7 till 9 genomföra ett skolval, där de fick rösta precis som i ett verkligt val. Inför röstningen fick högstadieeleverna arbeta med att söka information om partierna och se hur de står i olika sakfrågor, samt jämföra dem sinsemellan för att få inblick och fördjupning.

Eleverna fick även gå iväg och ställa frågor till kommunala politiker i stadens valstugor. Syftet här var att låta dem skapa sig en grunduppfattning om vilket parti de ansåg sig stå närmast. Det gläder oss mycket att eleverna fick beröm för sina frågor och sin nyfikenhet!

Nystart för Frukostklubben

En nyhet för höstterminen är att Frukostklubben har uppstått efter flera år i träda.

Nu kan vi återigen erbjuda eleverna att till självkostnadspris äta frukost i skolans matsal (som mer är som en restaurang).

Initiativet kom från en handfull elever och ökade markant från en dag till en annan. På premiärdagen den 14 september serverade vi så frukost till 50 elever. Alla lät sig väl smaka i den efterlängtade Frukostklubben.

Tack allihop för en fartfylld terminsstart! Vi ser fram emot ett spännande och roligt läsår tillsammans.