Länkar

Alla studier.se
www.allastudier.se/utbildningar

Framtidsvalet
www.framtidsvalet.se

Läroplan och kursplaner för grundskolan
Hösten 2011 kom Lgr 11, den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.
www.skolverket.se

Skolverket
Skolverket är förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet, förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och vuxenutbildningen. Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete. Syftet är att förbättra kvaliteten och resultaten i undervisningen.
www.skolverket.se

Utbildningsinfo
Fakta om gymnasiestudier och även viss antagningsstatistik till tidigare år.
www.utbildningsinfo.se