Europaskolan Rogges styrelse



johan_h_larsson

Styrelseordförande

Johan H Larson
Strängnäs

Vice ordförande

Andreas Sjöberg
Verkställande direktör, Stiftelsen Europaskolan
Strängnäs


Ledamöter:

Tor Ahlmark
Strängnäs

Lars Bergström
Strängnäs

Michaela Cato Guterstam
Malmköping

Karin Nilsson
Strängnäs

Anders Vikdahl
Strängnäs

Johan Wild (personalrepresentant)
Strängnäs