Elevhälsa

sjukhalsovard680

Europaskolan Rogges elevhälsa

Elevhälsan finns till för dig, när du behöver den. Hit är du välkommen, vare sig du behöver hjälp mot huvudvärk eller bara någon att prata med.

Europaskolan Rogges skolsköterska heter Agneta Norén. Hon har mottagning i A-huset och där finns också Sandra Nordin, skolans kurator. Vid behov har vi även tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsan genomför naturligtvis också regelbundna hälsokontroller och vaccinationer.


Skolsköterska

E-post till skolsköterskan: agneta.noren@europaskolan.se
Telefon: 0152-33 35 04


Kurator

Telefontid tisdagar: 08.30−09.30
Telefon:
0152-33 35 05

E-post till kurator: sandra.nordin@europaskolan.se