Elevhälsa

Elevhälsan finns till för dig, när du behöver den. Hit är du alltid välkommen, oavsett om du behöver medicinsk hjälp, rådgivning, stöd eller bara någon att tala med. Vårt elevhälsoteam omfattar specialpedagogiska, medicinska, psykosociala och psykologiska insatser.

Enligt skollagen har skolans elevhälsa i uppgift att

  • främja hälsa hos alla barn och elever
  • skapa förutsättningar för barn och elevers utveckling och lärande enligt utbildningens mål
  • ha fokus på barn och ungdomar i behov av särskilt stöd
  • främja barn och elevers fysiska och psykosociala arbetsmiljö.

Det här är elevhälsoteamet på Europaskolan Rogge

Elevhälsoteamet på Europaskolan Rogge består av följande personer: rektor, biträdande rektorer, specialpedagog, speciallärare, studie-och yrkesvägledare, skolsköterska och kurator.

Vid behov har vi även tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsan genomför naturligtvis också regelbundna hälsokontroller och vaccinationer.

Vi i elevhälsoteamet finns här för dig som stöd och trygghet under din tid på Europaskolan Rogge. Nedan finns våra kontaktuppgifter.


Skolsköterska

Vår skolsköterska heter Agneta Norén. Hon har mottagning i A-huset och kan nås på mejl eller telefon.

E-post: agneta.noren@europaskolan.se
Telefon: 0152-33 35 04


Kurator

Sandra Nordin är skolans kurator. Hennes mottagning finns i A-huset och hon kan nås på mejl eller telefon.

E-post: sandra.nordin@europaskolan.se
Telefon: 0152-33 35 05


Specialpedagog

Skolans specialpedagog heter Sarah Johansson. Henne kan du nå via ScoolSoft eller mejl.
E-post: sarah.johansson@europaskolan.se

Speciallärare

Jörgen Stigberg är skolans speciallärare. Även han nås via ScoolSoft eller mejl.
E-post: jorgen.stigberg@europaskolan.se

Sarah och Jörgen är ansvariga för skolans specialpedagogiska insatser och arbetar med bland annat

  • enskild undervisning
  • pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram
  • organisatoriska specialpedagogiska frågor som läromedel och lärmiljöer
  • handleder personal i bland annat extra anpassningar, kompensatoriska hjälpmedel och arbetsmaterial.