Europaskolan Rogge går i bräschen för satsning på ökad rörelse

Nu satsar vi på mer aktivitet och rörelse bland våra elever på Europaskolan Rogge. Därför har vi bildat en idrottsförening – och även inlett ett samarbete med RF-Sisu Sörmland. ”Sport är kul”, säger eleven Ellen Gustafsson till Eskilstuna-Kuriren, som nyligen uppmärksammade det hela.

Pandemin har skapat många nya beteendemönster i samhället, och ett av de mer problematiska är att barn och unga inte rör sig lika mycket fysiskt som innan pandemin slog till. Detta har vi på Europaskolan Rogge velat ändra på.

Nu har det börjat hända saker, genom en ny idrottsförening på Europaskolan Rogge. Kicki Ekman, vår lärare i idrott och hälsa, oroades av den sjunkande dagliga fysiska aktiviteten bland landets barn och unga.

– Förra läsåret drog jag i gång en skolidrottsförening, bland annat hoppas vi att det ska leda till att högstadieelever inspirerar elever på mellanstadiet till fysisk aktivitet på rasterna, berättar Kicki i Eskilstuna-Kuriren, som nyligen uppmärksammade satsningen på ökad rörelse.

Europaskolan Rogge har också inlett ett samarbete med RF-Sisu Sörmland, som är en av 19 regionala organisationer inom Riksidrottsförbundet och Sisu Idrottsutbildarna. Patricia Wallin,  idrottskonsulent, intygar därifrån att det är en nationell politisk fråga att få fler barn att röra sig mer. RF-Sisu Sörmland intygar även att Europaskolan Rogge är först ut i Strängnäs med en satsning av den här typen.

Både vår rektor Christoffer Bergfors och biträdande rektor Maria Wahlström stödjer initiativet och satsningen, inte bara för att de båda är idrottsintresserade.

– Det är ett välkänt faktum att mer rörelse ger bättre studieresultat, säger Christoffer Bergfors i artikeln av lokaltidningen.

Nu ser vi på Europaskolan Rogge fram emot fortsättningen – och att även inspirera andra till ökad rörelse. Tack, Eskilstuna-Kuriren för att ni lyfter vår satsning!

Här kan du läsa artikeln i Eskilstuna-Kuriren (öppen för prenumeranter) >

Alla bilder är hämtade från Eskilstuna-Kuriren. Foto: Lars Kilström