Årliga stipendier för Europaskolan i Strängnäs och Malmköping

Varje år delar vi ut stipendier till elever och lärare inom Europaskolan som särskilt har utmärkt sig under läsåret. Det gör vi bland annat för att främja kunskap, kreativitet, inspiration och kämpaglöd – det som vår skola står för och vill uppmuntra till.

Här redovisar vi de stipendier som delas ut på Europaskolan och administreras av Stiftelsen Europaskolan eller stipendiegivarna själva. Utöver dessa tillkommer stipendier direkt från organisationer och företag.


Stipendier till elever vid grundskolan
Europaskolan Rogge

Benninge kamratförenings stipendiefond från 2014

Ändamålet med stipendiefonden är

 • att stärka och utveckla grundläggande hantering av svensk mat (husmanskost)
 • att uppmuntra till ekologisk produktion av matråvaror
 • att främja textilutbildning.

Årligen utdelas 1 000 kr vardera till två elever som uppfyller stipendiefondens ändamål.


Stipendier till elever vid grundskolan
Europaskolan Malmköping

Stipendiefond till minne av eleven Axel Göransson från 2018

Ändamålet med stipendiefonden är

 • att dela ut ett stipendium till en elev i årsklass 7 som i Axel Göranssons anda
  – är en god kamrat
  – är en bra förebild för andra elever
  – tar avstånd från alla former av mobbning, kränkningar, diskriminering.
 • att varje år den 3 oktober ekonomiskt bistå skolans arrangemang av en vänskapsdag i Axel Göranssons anda.

Årligen utdelas 1 000 kr samt en minnesplakett och ett diplom till en elev i årsklass 7 som uppfyller stipendiefondens ändamål.

Flen-Malmköpings Rotaryklubbs stipendiefond från 2019

Ändamålet med stipendiefonden är

 • att dela ut stipendium till de elever, en pojke och en flicka, som har höjt sina betyg mest från årskurs 8 till årskurs 9.

Årligen utdelas 1 000 kr vardera till två elever som uppfyller stipendiefondens ändamål.


Stipendier till elever och lärare vid gymnasiet
Europaskolan Strängnäs

Bengt och Aina Rånbys stipendiefond från 2003

Ändamålet med stipendiefonden är att årligen lämna två stipendier till elever och lärare.

Stipendium nr 1: 3 000 kr ska delas ut till ”Årets bästa elev” vilket är den elev ur avgångsklasserna som har bäst sammanlagt betyg. Eleven utses av skolledningen.

Stipendium nr 2: 2 000 kr, som är ett resestipendium, delas ut till ”Årets bästa lärare”. Läraren utses av skolledningen och elevkåren. Stipendiet utdelas endast en gång till en och samma lärare.

Åke Perssons stipendiefond från 2005

Ändamålet med stipendiefonden är att årligen dela ut 3 000 kr till den elev/de elever i årskurs 2 som visat gott entreprenörskap och/eller starkt bidragit till skolans utveckling. Stipendietagarna utses av skolledningen.

Kerstin och Lars Göthlins stipendiefond från 2018
(Administreras av stipendiegivarna själva)

Ändamålet med stipendiefonden är att årligen, under fem år, dela ut 20 000 kr till en lärare som har hög kunskap i sina ämnen och visat stor pedagogisk skicklighet under det gångna läsåret. Läraren utses av skolledningen och elevkåren. Stipendiet utdelas endast en gång till en och samma lärare.