Ansökan

Många vill studera på Europaskolan Rogge – det är vi mycket glada för! Det stora intresset betyder också att det är kö till skolans platser.

Skolans urvalskriterier vid många sökande

Om det är fler sökande än vad det finns platser på skolan tas eleverna emot enligt ködatum. Det innebär att barnen tas emot utifrån vem som har stått längst tid i kön. Syskonförtur* gäller för barn som har ett syskon som går på skolenheten vid tillträdet. Med syskon avses barn som lever i samma familj och är folkbokförda på samma adress. Barn som omfattas av syskonförturen går före de barn som stått längre tid i kön men inte har syskon på skolan.

*Syskonförtur införs för alla skolplaceringar med tillträde fr.o.m. höstterminen 2023.
Det innebär att alla skolplaceringar för barn som startar höstterminen 2023 omfattas av syskonförturen, men placeringar som tillträds under läsåret 22/23 enbart sker baserat på anmälningstid (ködatum).

Som vårdnadshavare kan du ställa ditt barn i kö så tidigt som du önskar. Många gör det redan då deras barn är nyfödda.

Du kan ställa ditt barn i kö för start i årskurs 4. Lediga platser i årskurs 5, 6, 7, 8 eller 9 erbjuds i mån av tillgång. Till årskurs 7, och i mån av plats årskurs 8 och 9,  kan du även ansöka till vår spetsutbildning.

Här hittar du ansökningshandlingarna för en plats på Europaskolan Rogge:
Ansökningsformulär Europaskolan Rogge >
Antagningsregler för Europaskolan Rogge >

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!


Reception

Telefon: 0152-33 35 00
E-post: info.rogge@europaskolan.se


Rektor

Christoffer Bergfors

Arbetsrum i A-huset.
Telefon: 0152-33 35 02
E-post: christoffer.bergfors@europaskolan.se

Varmt välkommen med din ansökan!