Temat för årets vänskapsdag på Europaskolan Malmköping, handlar om tankar för framtiden

Den 3 oktober hade vi den årliga Vänskapsdagen till Axel Göranssons minne. Axel gick i årskurs 7 på Europaskolan Malmköping när han förolyckades i en traktorolycka 2015. Axel var en väldigt god vän, och tanken om att hedra hans minne genom att anordna en vänskapsdag föddes. Varje år hedrar vi därför hans minne genom att anordna en dag med fokus på just vänskap, om hur vi vill vara mot varandra och om att våga vara sig själv.

Temat för årets vänskapsdag handlar om tankar för framtiden med frågeställningar som; Vem är jag? Hur påverkar jag andra genom de beslut jag tar och de gärningar jag gör? Hur påverkar jag mig själv? Kan mitt beteende få andra att må bra eller kanske dåligt?

Vår förhoppning är att sätta i gång tankar och vidga vyer och att beteenden ska utvecklas och fortsätta ändras, för att skapa en tillvaro präglad av vänskap, ökad förståelse och tolerans.

Som grund för diskussionsfrågor och värderingsövningar har våra elever utöver sina egna upplevelser under dagen fått ta del av olika exempel och berättelser så som exempelvis David Batras sommarprat, spelfilmen Matilda, den animerade filmen Själen och Utbildningsradions programserie Kompisvecka med Farad.

Vi fick även ett kärt återseende av Micke Danielsson, före detta elitfotbollspelare, som besökte oss 2019 och då föreläste för årskurs 6–9 om machokultur. I år var det eleverna i årskurs 7–9 som fick ta del av hans tankar och kunskaper om machokultur, och hur den påverkar såväl killar som tjejer.

Läs mer om Micke Danielssons föreläsning på Vänskapsdagen 2019 >

Här kan du lyssna på David Batras sommarprat >

Kompisvecka med Farzad >