Välkommen till Europaskolan Malmköping

Gillar du att gå i skolan? Är du nyfiken på att lära dig nya saker? Då är du varmt välkommen till Europaskolan Malmköping – en skola med studiero, fokus, trygghet och gemenskap. Här lär du för livet, med både hjärta och hjärna!

Europaskolan Malmköping är en friskola i Malmköping, för mellanstadiet och högstadiet. Skolan startade i augusti 2015 och har i dag drygt 300 elever. Ägare är den ideella Stiftelsen Europaskolan, som är icke vinstdrivande. Den är också politiskt och religiöst oberoende.

Kunskap och personlig utveckling

Om du är studiemotiverad och tycker om att lära dig nya saker, då är Europaskolan Malmköping en skola för dig. Som elev hos oss ska du kunna uppnå bästa möjliga resultat, utifrån just dina personliga förutsättningar.

Europaskolan Malmköping vill ge dig en bra grund inför gymnasiet, med kunskaper och färdigheter. Men vi vill också hjälpa dig att vidareutvecklas som människa – att ta ansvar och visa omtanke om andra.

En friskola med stor gemenskap

Hos oss blir du sedd som elev, både av lärare och kamrater. Du som är vårdnadshavare tar aktiv del av ditt barns studier, genom nära samarbete med skolan.

På Europaskolan Malmköping använder vi Skolverkets nationella kursplaner för grundskolan, eftersom vi är en allmän skola. Vi använder också samma timplan som kommunala skolor.

Studiero och trygghet

Hos oss ska du inte bara lära för skolan, utan för livet. Därför vill vi ha en skola med ordning och fokus – en miljö där alla känner studiero och trygghet. En förutsättning för det är alla samarbetar och tar gemensamt ansvar: eleverna, skolans lärare och övriga personal samt vårdnadshavarna. Då kan vi tillsammans uppnå målen, samtidigt som vi har roligt!

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta oss >

Vill du ansöka om en plats?
Här finns ansökningsblanketten till Europaskolan Malmköping >