Välkommen till en temakväll 16 mars på Europaskolan Malmköping:

Information till vårdnadshavare från
Polisen och Socialtjänsten

Obs, temakvällen är inställd utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation att minimera aktiviteter som samlar många människor. Vi återkommer med ett nytt datum, förhoppningsvis tidigt under höstterminen.


Hur jobbar Polisen och Socialtjänsten med barn och ungdomar? Och hur ser läget ut i Malmköping? Det ska vi titta närmare på, måndagen den 16 mars. Då får vi besök av dem under en temakväll för alla vårdnadshavare på Europaskolan Malmköping.

Under temakvällen berättar Polisen och Socialtjänsten om sitt arbete med barn och ungdomar – både hur de jobbar förebyggande och när någonting händer.

De informerar också om nuläget i Malmköping, med konkreta tips på vad man som vårdnadshavare bör tänka på kring sina barn.

Temakvällen hålls måndagen den 16 mars, klockan 18.00–20.00, i matsalen på Europaskolan Malmköping.

Denna kväll är den första i en serie temakvällar som vänder sig till alla vårdnadshavare på vår skola.

Varmt välkommen!