Välkommen till en informationskväll om Europaskolan Malma

Europskolan_Malma
Europaskolan Malma, C-huset.

Europaskolan Malma är en friskola för årskurs 4 till 9, som startar i Malmköping höstterminen 2015.

Vi vet att det finns ett stort behov av att få information om vår nya skola.

Därför bjuder vi nu in till en informationskväll, för dig som vill veta mer:

Måndagen den 4 maj kl 17.30–19.00 (årskurs 4 till 6) eller 19.30–21.00 (årskurs 7 till 9).

Platsen för informationen blir Malmaskolans matsal. Vi kommer använda ungefär 45 minuter till information, enligt det preliminära programmet du kan läsa nedan. Övrig tid kommer vi att finnas till hands för frågor och samtal om den kommande verksamheten.

Varmt välkommen!

Johan Larson och Göran Hillgren


 Program för informationskvällen

  • Inledning med presentation
  • Projektet Europaskolan Malma och Europaskolans bakgrund
  • Ansökningsläget och planerad organisation

Hur fungerar kösystemet?
Kan man få förtur?
Lärarrekrytering – annonsering och ansökan

  • Lokaler – en kort presentation av hur vi tänker kring dem
  • Våra arbetssätt

Hur jobbar vi ämnesövergripande?
Språkval
Elevens val

  • Skolmaten 

Just nu planerar vi för en samordning i matsalen

  • Frågor