Språkutbyte med skola i Finland för elever på Europaskolan Malma

Europaskolan-Malma-Språkutbyte

Hur kan vi uttrycka oss så vi förstår varandra på bästa sätt? Det utforskar just nu några av de elever som valt språkfördjupning i svenska och engelska som elevens val på högstadiet. De har nämligen startat ett utbyte med den finska skolan Varppeen koulu i Laitila.

De finska eleverna läser en kurs i svenska, och tanken är att de med hjälp av eleverna på Europaskolan Malma ska få verkliga mottagare som får läsa deras texter och lyssna på deras presentationer.

För de svenska eleverna betyder det att de får utveckla sitt metakognitiva tänkande, alltså att resonera kring hur de uttrycker sig eller måste omformulera sig för att de finska eleverna ska förstå det de vill berätta. Det innebär också att de får reflektera kring sina egna traditioner och sin egen kultur.

Än så länge har eleverna skickat brev, pratat med varandra på sociala medier och gjort Powerpoint-presentationer där de berättat om ländernas respektive jultraditioner.

Förhoppningen är vi ska kunna åka över till Finland för att besöka våra nyfunna finska vänner under vårterminen, och att detta utbyte är startskottet för ett långt samarbete!