Sommarhälsning från rektor på Europaskolan Malma: Ett första år med positiv utveckling och arbetsglädje 

Förra veckan hade vi en väldigt fin och uppskattad skolavslutning på Europaskolan Malma, där vi knöt ihop säcken för vårt första år som skola i Malmköping. Det var en viktig avslutning i så motto att allt vi gör för första gången sätter avtryck i framtiden.

Som rektor är det en ynnest att, tillsammans med ambitiösa medarbetare, få vara delaktig i att skapa nya traditioner som förhoppningsvis ska leva vidare i många generationer av elever som väljer Europaskolan Malma under sin grundskoletid.

Att starta en helt ny skola innebär naturligtvis stora utmaningar, med mängder av oförutsägbara saker som dyker upp med ojämna mellanrum. Å andra sidan anser jag att dessa eventuella problem kommer i skuggan av det driv och den positiva vilja som finns runt en ny skoletablering. Med en stor portion ödmjukhet kan vi konstatera att vi var ett efterlängtat skolalternativ i Flens kommun – och utan det engagemang som funnits lokalt i och kring Malmköping, skulle vi inte vara där vi är i dag. Förra veckan önskade vi drygt 240 elever en glad sommar och till hösten hälsar vi ungefär 270 elever välkomna för ett nytt skolår hos oss.

Erfarenheterna vi tar med oss är många. Det finns saker att peka på som vi kunnat göra bättre och saker vi kunnat göra annorlunda, men framför allt är vi förvissade om att vi byggt ett grundfundament för en positiv utveckling där vi har fokus på kunskap, trygghet och gemenskap, samtidigt som vi har roligt. Det är så vi sätter bildningen i centrum och våra elever lär sig för livet, med både hjärta och hjärna. Budskapet till våra elever är tydligt: Genom att sköta studierna på bästa sätt utifrån sina egna förutsättningar äger man själv sin framtid och valmöjligheterna blir så många fler.

Jag började ju som rektor på Europaskolan Malma så sent som i mars och har till stora delar använt den här tiden till att successivt lära känna skolan, personalen, eleverna och många föräldrar. Det känns oerhört inspirerande att planera för ett nytt läsår där jag har det yttersta ansvaret redan från start och jag ser väldigt positivt på skolans framtid. Vi står inför tuffa utmaningar, bland annat vad gäller ekonomi och lokaler, men samtidigt finns enormt goda förutsättningar att utveckla skolan och vår verksamhet. De utvecklingssteg vi tar ska märkas i skolans inre arbete i den vardag som möter eleverna, men också i det lokala närsamhället där vi ska bli en alltmer synlig aktör och samarbetspartner. För egen del tänker jag lämna kontorsstolen oftare för att närvara i elevmiljöer och målet är att besöka minst två lektioner varje vecka.

Avslutningsvis vill jag tacka elever, personal, vårdnadshavare och samarbetspartner för det gångna läsåret och ännu en gång önska alla en glad sommar. Nu använder vi tiden fram till augusti till att vila, men även för att ladda batterierna inför ett nytt härligt läsår. Jag får vänta någon vecka innan jag får njuta av min semester, men samtidigt längtar jag till den 15 augusti då skolan fylls av elever igen.

Stephan Eriksson
Rektor
Europaskolan Malma

Fotograf: David Berggren, Eskilstuna-Kuriren