Så motverkar vi trängsel vid skolmåltiden på Europaskolan Malmköping

Hur jobbar vi med skolmåltiden inom Europaskolan under coronapandemin? På grundskolorna Europaskolan Rogge och Europaskolan Malmköping serveras lunchbuffé som vanligt men med åtgärder för att eliminera all trängsel. Gymnasiet Europaskolan Strängnäs erbjuder lunchlådor till de elever som nu har distansundervisning.

Eget kök, med egna kockar, och mat som på restaurang – det är eleverna vana vid inom Europaskolan. Men vad händer nu under dagens speciella situation?

På grundskolorna Europaskolan Rogge och Europaskolan Malmköping serveras lunchbuffé som vanligt, eftersom eleverna är på plats i skolan. Här är menyn nu reducerad för att hålla köerna kortare.

Den i särklass viktigaste åtgärden på grundskolorna är dock utspridning av klasser, så färre klasser är på väg till eller i matsalen samtidigt. Här har personalen också tagit bort bord och stolar för att glesa ut bland de sittande. Resultatet är att grundskolorna därmed så gott som har eliminerat den trängsel som annars lätt uppstår. Givetvis gäller också noggrann handtvätt för alla före måltiden.

Eleverna på gymnasiet Europaskolan Strängnäs har möjlighet att beställa lunchlådor som kan ätas hemma, trots att matsalen (”skolrestaurangen”) Järnhandeln är stängd. I köket pågår därför matlagningen för fullt, då många efterfrågar den delikata hämtmaten.

Smaklig måltid!