Så kom skolan till Malmköping – följ med på en tidsresa genom 100 år

År 1910 invigdes det skolhus som i dag tillhör Europaskolan Malmköping. Men vad hände innan dess? Hur blev Malmköping centrum för utbildning i trakten, hur lyckades orten få en realskola och hur kom Europaskolan hit? Läs mer här på skolans webbplats!

Nu har vi gjort en djupdykning i Malmköpings och skolans historia, bland många intressanta människor och öden. Att allt egentligen började på 1700-talet vet du säkert, om du är Malmköpingsbo. Då valdes ju Malma Hed ut som exercisplats för Södermanlands regemente – så Malmköping kom till. Men det var också startskottet för skolans utveckling.

Läs mer om hur skolan gick från enkel undervisning i stugor, av furirer och klockare, till dagens omtyckta friskola Europaskolan, med utblick mot Europa.

Kanske undrar du hur det var att gå i skolan i Malmköping vid förra sekelskiftet, vad eleverna fick skriva uppsats om och hur de (och lärarna) löste toalettfrågan. Varför blev till exempel magister Carlsson så otroligt populär? Och varför behövde skolans styrelse nervösa samlas på perrongen för uppvakta Sveriges kronprins i Stockholm?

Svaren får du i vår artikel om skolans historik genom 100 år, kryddad med spännande anekdoter.

Här kan du läsa hela artikeln om skolans historia i Malmköping >

Mycket nöje!