Rektor sökes till Europaskolan Malma

Malma

REKTOR TILL EUROPASKOLAN MALMA

Europaskolan Malma är en nystartad friskola för årskurs 4 till 9. Etableringen är ett resultat av det stora engagemang som många boende i regionen bidragit med och vi känner därför ett starkt stöd från samhället.

Skolan ligger centralt i Malmköping, med nära till kommunikationer. Här finns plats för cirka 350 elever. Under Europaskolans Malmas etableringsår har verksamheten letts från Europaskolan Rogge i Strängnäs. Nu är grunden stabil och vi vill rekrytera en rektor, som också blir vd för det egna aktiebolag i vilket skolan ingår, med god förmåga att leda och utveckla Europaskolan Malma.

Europaskolan Malma bildar en helhet tillsammans med våra Europaskolor i Strängnäs. Rektor ingår i Stiftelsen Europaskolans ledningsgrupp med övriga rektorer, en ledningsgrupp som gemensamt driver stiftelsens värderingar framåt.

ÄGARE OCH BAKGRUND

Stiftelsen Europaskolan är en ideell stiftelse som har som ändamål att genom helägda bolag bedriva kvalitetsskolor med attraktiva program som vänder sig till skolmotiverade elever i hela landet – skolor som bygger på europeiska kunskaps- och bildningsideal. Europaskolan Malma ägs av Stiftelsen Europaskolan och drivs i form av ett aktiebolag, utan krav på avkastning. Stiftelsen är även politiskt och religiöst oberoende.

Eventuellt överskott går tillbaka in i verksamheten, för att utveckla undervisningen och skolorna. Stiftelsen Europaskolan har lång erfarenhet av att driva friskolor i Strängnäs. Där startade gymnasiet Europaskolan Strängnäs 1994 och grundskolan Europaskolan Rogge 2006. Europaskolan tillämpar Kunskapsrörelsens idéer, med kunskap och kvalitet i fokus.

Europaskolan bedriver också flera av landets få spetsutbildningar, både på högstadie- och gymnasienivå.

VÄRDEGRUND

Europaskolan bygger på en humanistisk, vetenskaplig grund, där vi vill utveckla varje elev till en harmonisk och ansvarstagande individ. Här ska eleven bli väl förberedd för nästa steg, som en bra start i livet.

På Europaskolan sätter vi kunskapen i centrum, med engagerade lärare, ordning och reda, trygghet och gemenskap som förutsättningar för lärande. Elevtrivseln är här en viktig del av vår värdegrund, liksom att ha höga förväntningar på våra elever. Genom att ge, ta och fordra ansvar, skapar vi tillsammans resultat med tydliga mål för vårt arbete

Vi vill måna om allas lika värde, där varje elev ska bli sedd, med omtanke, förtroende och respekt. Då ser vi resultat direkt i klassrummet, där var och en får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Skolan är Europaorienterad med omvärldsorientering och inslag av undervisning på engelska. Vi har höga ambitioner och krav i fråga om kvalitet och utveckling, med ständig strävan efter pedagogisk förnyelse i en digital miljö. Våra arbetssätt att informera vårdnadshavare är ett exempel.

VEM ÄR DU?

I ditt ledarskap är det viktigt att du är tydlig, helhetsorienterad och relationsskapande. Ditt ledarskap har styrdokumentens mål och värderingar som bas. Du är en god arbetsgivarrepresentant och har god kännedom om personalfrågor.

Som ledare är du trygg i din kunskapssyn, lyhörd och har självdistans. Du är bra på att bygga relationer och förstår det sociala samspelet. Du har lätt för att initiera och uppmuntra förändringar som leder till att skolan, elever och medarbetare utvecklas.

KVALIFIKATIONER

Erfarenhet av att arbeta som rektor.
Rektorsutbildning.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

UPPLYSNINGAR

Rektor Mattias Liedholm:
Telefon: 0702-323 20
E-post: mattias.liedholm@europaskolan.org

Vd Lars Bergström:
Telefon: 0705-11 87 71
E-post: lars.albeco@gmail.com

FACKLIGA FÖRETRÄDARE

Lärarförbundet:
Marcelo Santander, marcelo.santander@europaskolan.org

Lärarnas Riksförbund:
Mia Kindmark, mia.kindmark@europaskolan.org

ANSÖKAN

Din ansökan skickas till johan.larson@europaskolan.org senast den 4 december 2015. Ange Rektor Malma. Bifoga ditt cv och gärna ett personligt brev.