Oscar Petterson Berg är Månadens elev på Europaskolan Malmköping i januari 2020

Månadens elev Oscar Pettersson Berg tar emot utmärkelsen av rektor Stephan Eriksson.

Nu har vi utsett Månadens elev för januari 2020 på Europaskolan Malmköping. Det är Oscar Pettersson Berg i 7B, som verkligen lever upp till skolans värderingar – både genom sina studier och sitt sätt att vara.

Här på Europaskolan Malmköping värnar vi om varandra. Vi tar hand om varandra, ser varandra och uppmuntrar varandra – något som bidrar till ökad trivsel och gemenskap.

Varje månad utser vi Månadens elev. Det är ett sätt att uppmuntra elever som vi tycker bidrar extra mycket till detta.

Månadens elev i januari 2020 är Oscar Pettersson Berg i 7B, som får utmärkelsen med följande motivering:

”Du tar ansvar för ditt skolarbete, har en positiv inställning och försöker se möjligheterna i allt. I din värld är ingenting omöjligt.

Du vågar säga ifrån om något är fel och står alltid upp för det goda.

Du finns där och hjälper de som behöver det. Du är en god kamrat som ser dina vänner och är en förebild för dina klasskamrater och andra elever på skolan.”

Grunden till utmärkelsen är enkäten om trygghet och studiero som görs varje år på Europaskolan Malmköping. I enkätsvaren har trygghetsgruppen analyserat fram önskningar från eleverna om hur de vill att de ska vara mot varandra.

Det är eleverna som föreslår kandidater till Månadens elev, och det som ska känneteckna vinnaren är följande punkter:

  • Eleven har ett vårdat språk och talar schyst till elever och personal.
  • Eleven är en bra kompis och uppmuntrar och ser andra elever.
  • Eleven har en positiv inställning och sprider den till andra.
  • Eleven säger hej till andra elever och personal på skolan.
  • Eleven sköter sina studier på bästa sätt utifrån sina förutsättningar.
  • Eleven passar tider och har med sig rätt material till lektionerna.
  • Eleven är rädd om skolans lokaler, inredning och material.
  • Eleven uppträder på ett sådant sätt att hen är en bra förebild för andra elever.

Stort grattis till dig, Oscar! Tack för att du är en sådan fin kamrat och förebild.