Månadens elever, mars 2018 – Ruth Eklånge och Oskar Mejyr

Vi har kommit en bit in i april men nu har vi utsett Månadens elever för mars 2018. Det är, som tidigare, en elev i högstadiet och en elev i mellanstadiet som verkligen lever upp till skolans värderingar, både som medmänniskor och studerande. Stort grattis till Ruth och Oskar!

Här är kriterierna för att bli Månadens elev på Europaskolan Malma:

  • Eleven har ett vårdat språk och talar schyst till elever och personal.
  • Eleven uppträder på ett sådant sätt att hen är en bra förebild för andra elever.
  • Eleven är en bra kompis och uppmuntrar och ser andra elever.
  • Eleven har en positiv inställning och sprider den till andra.
  • Eleven säger hej till andra elever och personal på skolan.
  • Eleven sköter sina studier på bästa sätt utifrån sina förutsättningar.
  • Eleven passar tider och har med sig rätt material till lektionerna.
  • Eleven är rädd om skolans lokaler, inredning och material.

Utmärkelsen bygger på nomineringar som eleverna själva haft möjlighet att göra. Det slutgiltiga beslutet tas sedan av ledningsgruppen.

Månadens elever i mars är Ruth Eklånge i 5A och Oskar Mejyr i 7A. Så här lyder motiveringarna:

Ruth Eklånge:
”En bättre kompis än du finns inte. Du har en alldeles särskild förmåga att se och uppmärksamma klasskamrater på ett positivt sätt.

I klassen tar du ansvar för att alla ska känna att de är en del av gruppen. Om någon behöver hjälp finns du där, beredd att hjälpa till. Du jobbar alltid själv efter bästa förmåga och ber om hjälp för att komma ännu längre.

Din glada uppsyn och ditt varma leende mot oss, både vuxna och elever, sprider glädje och lycka. Du är i alla avseenden en förebild för oss.”

Oskar Mejyr:
”Oskar, det är vid många tillfällen du visat den rätta vägen genom att våga vara den du är och dela med dig till oss andra. Vad vore exempelvis våra samlingar utan dina framträdanden?

Varje dag möter du oss alla med ett leende och svarar alltid artigt på tilltal. Med tålamod stöttar och kramar du andra elever i klassrum och korridorer – många vill ha en bit av din värme och omtänksamhet.

Du gör alltid ditt bästa i skolarbetet, men ofta med humor. När du ställer relevanta och ibland kluriga frågor på lektionerna så utmanar du oss, både elever och lärare, att tänka efter ytterligare en gång. Du är verkligen en god förebild för oss alla. Om vi vågade göra som du, skulle vår skola och världen bli både roligare och smartare!”

Stort grattis till er, Ruth och Oskar – och tack för att ni är så goda förebilder!