”Gymnasiefrukost” en lyckad kombination av frukost och frågestund för åttorna på Europaskolan Malmköping

I fredags fick Europaskolan Malmköpings åttor besök av gymnasieelever som representerade ett antal olika gymnasier som finns runt om i vårt närområde. Gymnasieleverna berättade om de program de valt och sina erfarenheter av gymnasietiden hittills och våra elever fick möjlighet att ställa frågor som de förberett.

Det blev succé för gymnasiefrukosten!

Aktiviteten med frukost och gymnasieinformation för eleverna i årskurs 8 som anordnades i fredags, den 1 april, blev väldigt lyckad. Våra elever ställde mängder av kloka frågor som gymnasieeleverna gav utförliga svar på.

De gymnasieskolor som representerades var: Rekarne och Rinman i Eskilstuna, Europaskolan Strängnäs och Prins Wilhelms gymnasium i Flen. Det var 20 gymnasieelever från nio olika program som kom och svarade på frågor.

Morgonen startade med en lättare frukost bestående av frallor och dryck till alla som närvarande. Därefter gjorde våra åttor sig redo för att ställa sina frågor.

Varje klass hade utsett några representanter som fick ställa 5 frågor var till gymnasieleverna. Efter det kunde de elever som ville, fördjupa sig ytterligare kring de program de var extra intresserade av.

Några av frågorna som våra elever ställde och fick svar på var:

Vad är det bästa med att gå på gymnasiet?
Är naturprogrammet så jobbigt som man säger?
Vad är mest intressant?
Är det stressigt?
Vad hade ni velat veta innan ni började?
Hur ser omgivningarna ut?
Är ni nöjda med ert val?

Vi vill tacka alla deltagarna för en mycket givande förmiddag.