Glädjefylld skolstart på Europaskolan Malmköping

Onsdagen den 19 augusti var det dags för skolstart på Europaskolan Malmköping. Det blev glädjefyllda möten med både nya och tidigare elever, under den första skoldagen. Nytt för hösten är att fyrorna har fått ett eget hus och att alla elever nu har hemklassrum.

På läsårets första dag samlades klasserna 4 ̶ 6 på skolgården framför huvudbyggnaden medan årskurs 7 ̶ 9 samlades på baksidan, för att undvika trängsel.

Våra pirriga fyror fick sedan gå till sina helt nyrenoverade klassrum. Från och med detta läsår har nämligen fyrorna fått ett eget hus – något som varit mycket efterlängtat. Huset kallas tills vidare Vita villan, och det var nöjda elever som direkt gjorde sig hemmastadda. Övriga klasser gick till sina hemklassrum, vilket alla elever numera har. Där fick de möta sina klassföreståndare – nya som gamla.

Vår traditionsenliga School’s In kunde tyvärr inte genomföras, på grund av dagsläget. Vi brukar ju annars samlas i gymnastiksalen för att – bokstavligen – sparka i gång läsåret. I stället för att presentera personalen live visade vi en presentationsfilm som vår musiklärare Paul hade redigerat, där majoriteten ur personalen deltog. På så sätt kunde alla få ett ansikte på de flesta.

Självklart ägnade vi också första dagen åt att välkomna och introducera nya elever, och åt praktiska saker som att dela ut elevdatorer. Lite extra introduktion blev det i de årskurser där många är nya, i årskurs 4 och 7.

Nu är vi i full gång efter sommaren, och ser med glädje fram emot ett spännande och lärorikt läsår tillsammans.

Varmt välkomna allihop – nu kör vi!