Europaskolan Malma startar samarbete med Sörmlandsidrotten

Gemenskap, hälsa och bättre studiemiljö, genom fysiska aktiviteter. Det är tanken med Europaskolan Malma och Sörmlandsidrottens nya samarbete. Målen ska nås genom fysiska aktiviteter över både klass- och åldersgränser. Vi ser nu fram emot en spännande försöksperiod under våren!

Samarbetet har börjat med två träffar, där eleverna har fått svara på en aktivitetsenkät. Utifrån deras svar kommer det sedan att erbjudas aktiviteter i direkt anslutning till skoldagen.

Vid fyra tillfällen anordnar Sörmlandsidrotten aktiviteter efter skoltid och vid ytterligare tre tillfällen är det heldagsaktivitet under skoltid. Dessa tillfällen gör det möjligt för lokala föreningar att visa upp sin verksamhet och även för elever att själva anordna aktiviteter. Allt sker under samordning och ledning av Sörmlandsidrotten.

Första aktiviteten blir handboll i sporthallen i Malmköping, torsdagen den 20 april, klockan 14.20–15.20.
Se SchoolSoft för fler datum, tider och aktiviteter. >

Hela årskurs 8 kommer också att få ledarskapsutbildning genom Sörmlandsidrotten. Med fokus på lunchrasterna under vårterminen kommer sedan lärare och elever att börja organisera rastaktivitet för de som vill.  Ambitionen är att på sikt kunna erbjuda någon aktivitet varje dag. Ansvarig för aktiviteterna kan vara elever, personal eller en idrottsförening.

Ledarskapsutbildning i årskurs åtta genom Sörmlandsidrotten.

Just nu är vi i början av samarbetet, och tanken är att vi känner oss för under våren för att hitta en modell som kan få en mer permanent struktur framöver.