Elevhälsa

Europaskolan Malmköpings elevhälsa

Elevhälsan finns till för dig, när du behöver den. Hit är du välkommen, vare sig du behöver hjälp mot huvudvärk eller bara någon att prata med.

Europaskolan Malmköpings skolsköterska heter Lotta Jäder. Hon har mottagning på skolans bottenvåning.

Jenny Gosbeck och André Holmgren är skolans kuratorer. De har också mottagning på bottenvåningen, men André hittas oftast i korridorerna då han arbetar mycket elevnära.

Till sin hjälp har elevhälsan också skolläkaren Lars Sterner och Birgitta Olsson, skolpsykolog. Elevhälsan genomför naturligtvis även regelbundna hälsokontroller och vaccinationer.


Skolsköterska

Lotta Jäder
Telefon: 076-767 02 99
E-post: lotta.jader@europaskolan.se


Kuratorer

Jenny Gosbeck
Telefon: 076- 767 58 85
E-post: jenny.gosbeck@europaskolan.se

André Holmgren
Telefon: 076-767 03 19
E-post: andre.holmgren@europaskolan.se

Jenny Gosbeck har mottagning tisdagar och torsdagar, medan André Holmgren finns på skolan på heltid.


Förebyggande arbete och värderingar

En viktig del av elevhälsa är förebyggande arbete utifrån grundläggande värderingar och tydliga riktlinjer.

I enlighet med FN:s barnkonvention har vi upprättat en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling.

Läroplanens värdegrund är också central för skolan. Vi har därför sammanställt skolans grundläggande demokratiska värderingar, som utgångspunkt för den dagliga verksamheten.