Lyktan Förvaltning AB

Stiftelsen Europaskolan bedriver sin verksamhet genom dotterbolaget Lyktan Förvaltning AB. Bolaget är stiftelsens förvaltningsbolag med ansvar för ett antal stödfunktioner:

  • Drift och underhåll av Europaskolans fastigheter
  • Ekonomi, administration samt HR
  • IT-verksamhet
  • Skolmåltidsverksamhet

Lyktan Förvaltning AB har fyra dotterbolag:

  • Europaskolan Utbildning AB – för drift av Europaskolan Strängnäs och Europaskolan Rogge
  • Europaskolan Malmköping AB – för drift av Europaskolan Malmköping
  • Europaskolan Akademi AB
  • Europaskolan Restaurang AB – för drift av Café Ångbåtsbron

Samtliga bolag är icke vinstdrivande. Stiftelsen Europaskolan är ägare till alla aktier i dotterbolaget. Koncernen styrs i enlighet med aktiebolagslagen, god sed för ägarstyrning samt Skolverkets regler och anvisningar för god skolverksamhet.


Styrelse


Verkställande direktör och styrelseordförande:


Johan H Larson
Strängnäs


Ledamöter:

Helena Hallgarn
Strängnäs

Åsa Kettis
Strängnäs

Frank Lange
Strängnäs

Anders Vikdahl
Strängnäs

Niklas Zandelin
Strängnäs

Björn Zetterlund
Strängnäs