Lyktan Förvaltning AB

Stiftelsen Europaskolan bedriver sin verksamhet genom dotterbolaget Lyktan Förvaltning AB. Bolaget är stiftelsens förvaltningsbolag med ansvar för koncernen Europaskolan och ett antal stödfunktioner såsom:

  • Drift och underhåll av Europaskolans lokaler och fastigheter
  • Ekonomi, administration samt HR
  • IT-verksamhet
  • Skolmåltidsverksamhet
  • Stabsverksamhet

Lyktan Förvaltning AB har fyra dotterbolag:

  • Europaskolan Utbildning AB – för drift av Europaskolan Strängnäs och Europaskolan Rogge
  • Europaskolan Malmköping AB – för drift av Europaskolan Malmköping
  • Europaskolan Akademi AB – för fortbildning av lärare och övrig personal
  • Europaskolan Restaurang AB – för drift av Café Ångbåtsbron

Koncernen är inte vinstutdelande. Stiftelsen Europaskolan är ägare till koncernen med alla aktier i dotterbolagen. Koncernen styrs i enlighet med aktiebolagslagen, god sed för ägarstyrning samt Skolverkets regler och anvisningar för god skolverksamhet och är politiskt och religiöst oberoende.


Styrelse


Styrelseordförande:


Johan H Larson
Strängnäs


Ledamöter:

Mats Graffman
Strängnäs

Åsa Kettis
Strängnäs

Frank Lange
Strängnäs

Anders Vikdahl
Strängnäs

Niklas Zandelin
Strängnäs


Verkställande direktör:

Peter Jedar
Strängnäs