Europaskolans integritetspolicy

Data- och integritetspolicy

Policyn avser Europaskolan Utbildning AB (gymnasiet Europaskolan Strängnäs och grundskolan Europaskolan Rogge), Europaskolan Malmköping AB (grundskolan Europaskolan Malmköping), Lyktan Förvaltning AB, Europaskolan Restaurang AB samt Stiftelsen Europaskolan.

Med anledning av GDPR har vi förtydligat vår data- och integritetspolicy (gäller fr.o.m. 2018-05-25) som mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information.

Tack för att du använder våra tjänster och webbsidor. Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. I denna policy anges vilka personuppgifter som kan komma att behandlas av oss, genom användning av våra webbsidor och tjänster. Policyn talar även om hur personuppgifter kan komma att behandlas samt dina rättigheter i förhållande till dessa. Europaskolan har det yttersta ansvaret för all registrering av personuppgifter och behandlar dessa personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgifter som behandlas

Enligt Integritetsskyddsmyndigheten avser en personuppgift all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som fysisk person. Detta inkluderar t.ex. namn, adress, e-post, mobilnummer men även bilder, ljudupptagningar och IP-nummer räknas som personuppgifter.

Beroende på vilka tjänster du har valt att använda och/eller om du är befintlig elev på våra skolor kan vi komma att behandla följande typer av personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-post och telefonnummer.
 • Bankuppgifter vid t.ex. utbetalningar, fakturering.
 • Personnummer
 • Hälsouppgifter inom Elevhälsan
 • Användarinformation, t.ex. IP-nummer, webbläsarinformation, information om enheten du använder och även information om hur du interagerar med våra tjänster, exempelvis vilka funktioner du använder.
 • Annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss.

Vår utgångspunkt när vi behandlar personuppgifter är att det endast är de personer i vår verksamhet som i sitt arbete behöver just de här personuppgifterna som har tillgång till dem. Alla personuppgifter gallras/tas bort den dag du själv begär det eller senast den dag du som elev avslutar dina studier hos oss. Undantaget är den typ av uppgifter som ska arkiveras, såsom betyg om du varit elev på skolan, samt behandlingar som lyder under bokföringslagens bestämmelser.

Ändamål med behandlingen

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med tillämpliga villkor.
 • För administration av vår relation med våra elever och deras målsmän.
 • För att utveckla och förbättra våra tjänster.
 • För att ge dig som elev/medarbetare eller möjlig framtida elev/medarbetare information om våra tjänster.

Personuppgifter i skoladministrationen

Personuppgifter används i skoladministrationen bland annat vid betygshantering och frånvarorapportering, men även för statistik till SCB samt för internt bruk gällande utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Vi behandlar även särskilt känsliga personuppgifter såsom hälso- och sjukvårdsinformation på våra skolor enligt bestämmelserna i Patientdatalagen (SFS nr: 2008:355)

Personuppgifter i marknadsföringssyfte

Om det finns möjlighet att uppge dina personuppgifter på vår webbplats eller vid annan kontakt med oss kan du göra detta frivilligt. I de fall där du själv uttryckt ett behov av att komma i kontakt med oss kommer personuppgifterna endast användas i syfte att uppfylla respektive ändamål, t.ex. att överföra önskad information via post, telefon, sms eller e-post. Du kan när som helst välja att tacka nej till att ta emot denna typ av information.

Personuppgifter i sociala medier

Vi använder sociala medier som kommunikationskanal för att nå våra målgrupper med information om våra tjänster. Vi arbetar både med organiskt och sponsrat innehåll mot våra målgrupper i följande kanaler:

 • Facebook
 • Instagram

När du registrerar ett konto på sociala medier samtycker du själv till hantering av personuppgifter på den aktuella kanalen. Du väljer själv vilka uppgifter i din profil som ska vara synlig för andra. Beroende på hur du har valt att ställa in din profil är det endast dessa uppgifter som vi kan få tillgång till. Om du vid något tillfälle kommunicerar med oss via sociala medier väljer du själv vilka personuppgifter du vill dela med dig av.

Övrig användarinformation som samlas in via sociala medier används enbart för statistiska ändamål, t.ex. för att sammanställa rapporter avseende användning och interaktion.

Personuppgifter i samband med visselblåsning

Person- och kontaktinformation (namn, epost-adress, telefon, e-post, befattning på bolaget) behandlas av oss i samband med utredning och rapportering av ett visselblåsarärende. Behandlingen är nödvändig för att bolaget ska kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser med anledning av ett inrapporterat visselblåsningsärende.

Cookies

Våra webbsidor använder cookies. Cookies är textfiler som skickas från en webbserver och lagras i din dator. Genom att den webbläsare som du använder dig av är inställt på sådant sätt att cookies tillåts samtycker du till att ta emot cookies från vår webbplats.

Informationen som samlas in genom cookies innehåller ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbsidor. Uppgifterna kommer inte lagras på sådant sätt att de hänförs till en särskild person och de kommer inte heller att kombineras med andra uppgiftskällor.

Vi använder även så kallade tredjepartscookies från andra företag för statistiska ändamål. I dessa cookies kan t.ex. IP-adresser, enhetsinformation, webbläsarinformation och liknande information sparas.

Du kan själv förhindra installation av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Notera dock att du kan vara förhindrad att använda funktioner på webbplatsen till fullo om du ändrar sådana inställningar. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Läs mer under hjälpavsnittet som rör cookies i din webbläsare.

Dina rättigheter

Enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen är det vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål. Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat i våra register, samt begära rättning eller radering av dina personuppgifter som finns i våra register. Behandlingar som lyder under bokföringslagen raderas i enlighet med dess bestämmelser.

För frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på info@europaskolan.se.

Kontaktperson i dataskyddsfrågor är Jimi Sandsten och Olympia Berterud.