Vi välkomnar Peter Jedar som ny vd på Europaskolan

Styrelsen i Lyktan Förvaltning AB, moderbolag för Europaskolans verksamhet, har beslutat att anställa Peter Jedar som VD och koncernchef. Han kommer närmast från posten som rektor och verksamhetschef för Strängnäs Montessoriskola och har tidigare verkat som rektor i både Strängnäs kommun och Södertälje kommun.

Peter är 54 år och har en gedigen erfarenhet från skolledande befattningar samt erfarenhet från de primära stödområden som finns inom Lyktan Förvaltning AB (Lyktan) för att professionellt stödja kärnverksamheten. Han börjar sin anställning under våren 2023 och övertar vd- och koncernchefsrollen efter Johan H Larson som fortsätter som styrelseordförande i Lyktan.

– Jag ser väldigt mycket fram emot att få börja arbeta på Europaskolan, och att tillsammans med alla medarbetare fortsätta resan mot en växande och hållbar framtidsorganisation med passion för kunskap och bildning, det är något jag verkligen brinner för, säger Peter Jedar och fortsätter:

– Jag uppfattar att Europaskolans verksamhet genomsyras av en professionalism som går rakt igenom hela organisationen, från ägarstiftelsen till det enskilda klassrummet, så jag ser fram mot att bli en del av Europaskolans verksamhet!

Johan H Larson kommenterar anställningen av Peter med följande:

– Svensk skola står inför stora utmaningar på flera områden, inte minst lärarbristen. Vi behöver stärka våra ledningsresurser för att på bästa sätt kunna stimulera våra skolledare och lärare till att utveckla kunskap och bildning i klassrummen.

– Europaskolan har ett viktigt och spännande uppdrag i samhället som kräver kunskap och kontinuitet för att kunna leva upp till. Vi har genom BAS-samarbetet i Strängnäs skapat ett positivt samarbete mellan alla kommunens skolor, både de fristående och de kommunala, så det har varit en viktig faktor att Peter redan finns här med stor lokalkännedom.

Vi hälsar Peter varmt välkommen till Europaskolan!

Kontakter:

Johan H Larson
E-post: johan.larson@europaskolan.se
Mobil: 070-512 38 02

Peter Jedar
E-post: peter.jedar@gmail.com
Mobil:072-173 01 01

Stiftelsen Europaskolan (Europaskolans ägare) är politiskt och religiöst oberoende samt ej vinstutdelande varför alla eventuella överskott återinvesteras i verksamheten.