Varmt välkommen till Europaskolan Strängnäs studentexamen och skolavslutning 2014!

Studentexamen, tisdagen den 10 juni

37695520302

11.45 Studentlunch på Hotel Rogges festvåning

Lunch för årets studenter. Studentsången sjungs ut från Hotell Rogges terrass. Gratulationstal av Johan H Larson, styrelseordförande och Thomas Axelsson, rektor.

15.00 Studentavslutning vid Ångbåtsbron

Föräldrar och vänner tar emot årets studenter till toner av musikkåren. Kort tacktal till föräldrarna med ”tack för lånet” av eleverna, som visar sig i fönstret före utspringet.

15.40 (cirka) Studentmarsch genom Strängnäs

Musikkåren går först, följd av skolledningen, lärare samt särskilt inbjudna gäster. Därefter går årets studenter, följda av övriga elever. Avslutning vid Roggeborgen efter cirka 40 minuter, då eleverna skingras för övriga aktiviteter.

Ordinarie skolavslutning, torsdagen den 12 juni

08.30–10.25 Skolavslutning i Strängnäs domkyrka

Sång- och musikframföranden, tal samt utdelning av stipendier.