Välkommen till studentexamen och skolavslutning 2017 för Europaskolan Strängnäs

Onsdagen den 7 juni firar vi studenten på Europaskolan Strängnäs, med musik, sång och tal, det traditionella utspringet och mycket mer.

Hålltider för studenten:

  • 10.00–11.00 Spex för studenterna anordnas av årskurs 2.
  • 11.45–13.30 Gemensam avslutningslunch för studenter och lärare.
  • 14.00–15.00 Studenterna samlas i klassrummen för aktiviteter med klassmentorerna.
  • 15.00 Studenterna springer ut! Studentavslutning på Järntorget utanför Philosophicum.
  • 15.40 Studentmarsch genom staden.
  • 16.30 Fordonskortege för studenterna.

Fredagen den 9 juni är det skolavslutning för gymnasiet, 8.30–10.00, i Strängnäs domkyrka. Där blir det traditionsenligt sång och musik, tal och utdelning av stipendier.

Efter avslutningen hålls en betygsceremoni i Djäknehallen. Studenterna erhåller då sitt examensbevis av rektor. Varje student fotograferas också, och fotografier kan beställas av fotograf P-O Rosén.

Vårdnadshavare och övriga anhöriga är välkomna att närvara, både i domkyrkan och vid betygsceremonin.

Varmt välkommen!