Välkommen till Europaskolan Strängnäs studentexamen och skolavslutning 2016!

Europaskolan_Utspring

Onsdagen den 8 juni firar vi studenten på Europaskolan Strängnäs, med musik, sång och tal, det traditionella utspringet och mycket mer.

Hålltider:

  • 10.00–11.00 Spex för studenterna anordnas av årskurs 2.
  • 11.45–13.30 Gemensam avslutningslunch för studenter och lärare.
  • 14.00–15.00 Studenterna samlas i klassrummen för aktiviteter med klassmentorerna.
  • 15.00 Studenterna springer ut! Studentavslutning på Järntorget utanför Philosophicum.
  • 15.40 Studentmarsch genom staden.
  • 16.30 Fordonskortege för studenterna.

Skolavslutning i Strängnäs domkyrka fredagen den 10 juni, 8.30–10.00 (cirka).
I domkyrkan blir det traditionsenligt sång- och musikframföranden, tal samt utdelning av stipendier.

Efter avslutningen hålls en betygsceremoni i Djäknehallen. Studenterna erhåller då sitt examensbevis av rektor. Varje student fotograferas också, och fotografier kan beställas av fotograf P-O Rosén. Föräldrar och anhöriga bjuds in att närvara vid ceremonin.

Varmt välkommen!