Välkommen till Europaskolan Strängnäs studentexamen och skolavslutning 2015!

Studenten-Europaskolan3

Onsdagen den 3 juni firar vi studenten på Europaskolan Strängnäs, med musik, sång och tal, det traditionella utspringet och mycket mer. Varmt välkommen!


 

Hålltider 

10.00–11.00   Spex för studenterna anordnas av åk 2.

11.45–13.30    Gemensam avslutningslunch för studenter och lärare.

14.00–15.00    Studenterna samlas i klassrummen för aktiviteter med klassmentorerna.

15.00    Studenterna springer ut! Studentavslutning på Järntorget utanför Philosophicum.

15.40    Studentmarsch genom staden.

16.30    Fordonskortege för studenterna.

 


Skolavslutning i Strängnäs domkyrka fredagen den 5 juni, 8.30–10.00.

Sång- och musikframföranden, tal samt utdelning av stipendier.