Välkommen till en föreläsning av Sverker Sörlin om antropocen – människans nya tidsålder

Måndagen den 14 januari, klockan 18.00, bjuder Europaskolan och Strängnäs kommun in till ännu en föreläsning inom LÄS-projektet. Den här gången handlar det människans inverkan på jorden som kan innebära ny geologisk epok. Föreläsningen är den fjärde av sex stycken under läsåret, med syfte att stärka sambandet mellan skola och samhälle.

Vi träffas i Djäknehallen, som är Europaskolan Strängnäs aula. Allmänheten är också välkommen att delta.

Kvällens föreläsare är Sverker Sörlin, professor på KTH och en av världens ledande miljöhistoriker. Under kvällen talar han om antropocen – människans tidsålder – som också är ämnet för hans senaste bok.

Antropocen handlar om att människans inverkan på jorden är så omfattande att det är motiverat att tala om en ny geologisk epok. Ska vi glädjas åt eller förskräckas av att människan nu bevisligen satt sina outplånliga spår på planeten?

Hela föreläsningsserien är öppen för allmänheten och ingår i det så kallade LÄS-projektet.

Varmt välkommen!