Välkommen på föreläsningar om AI och skolan i Djäknehallen, måndagen 15 januari kl 18.00

Skolan, böckerna och den artificiella intelligensen – vad står vi inför?

Röststyrning i mobiltelefonen, sökmotorer på internet och självkörande bilar. Ingen har undgått den artificiella intelligensens insteg i vår vardag. Vad står vi inför egentligen? Och vad betyder den artificiella intelligensen för skolan och för våra tryckta läromedel?

Per Kornhall är en aktiv debattör i skolfrågor. Per är bland annat ordförande i Läromedelsförfattarna och svensk representant i Europeiska kommissionens nätverk av oberoende skolexperter. Han har själv författat ett antal böcker och har ett brinnande engagemang för det som rör skolan.

Allmänheten är välkommen och föreläsningen är kostnadsfri

I samband med LÄS-projektet inbjuder Strängnäs kommun och Europaskolan allmänheten till en serie föreläsningar varav detta är den fjärde. Alla syftar till att förstärka sambandet mellan skola och samhälle.

Varmt välkommen!

Affisch: