Välkommen på föreläsning med Skolverkets generaldirektör: Tillsammans för en bra undervisning

Vad krävs för att man ska lyckas i skolan? Vilka utmaningar står skolan inför och hur möter vi dem? Nu är det dags för höstens tredje öppna föreläsning inom Lärarfortbildningen genom ämnesmässig samverkan (LÄS). Allmänheten är också välkommen att delta!

Kom och lyssna till Peter Fredriksson, som är Skolverkets generaldirektör sedan 2017. Han är själv gymnasielärare och har mer än 30 års erfarenhet av skolvärlden.

”Tillsammans för en bra undervisning” är temat för Peter Fredrikssons föreläsning. Att få fler att klara gymnasiet i Sverige är hans viktigaste målsättning – och här behövs alla krafter tillsammans.

Under kvällen talar han kring tre frågor: ”Vad är nu aktuellt på politisk nivå?”, ”Vad gör Skolverket?” och ”Vilka utmaningar står skolchefer, rektorer och lärare inför?”.

Föreläsningen hålls torsdagen den 21 november, kl 18.00 i Djäknehallen som är Europaskolan Strängnäs aula. Föreläsningsserien är gratis och även öppen för allmänheten.

Varmt välkommen!

Läs mer om fortbildningsprojektet för lärare här > 
Läs mer om Peter Fredriksson här >