Välkommen på föreläsning den 24 november, med professor Lars Trägårdh: ”Sverige – ett splittrat land”

Hur kommer det sig att Sverige är det land med mest dödligt våld i Europa? Hur står det egentligen till med det “Svenska tillståndet”? Och vart är Sverige på väg? Det är några frågor du får veta mer om på professor Lars Trägårdhs föreläsning “Sverige – ett splittrat land”.

Lars Trägårdh är historieprofessor, och arbetade under ett tiotal år vid Barnard College, Columbia University där han undervisade och forskade om modern svensk och tysk historia. Han har även varit knuten till the Institute for the Study of Europe at Columbia University. Sedan 2010 bor och verkar han återigen här i Sverige, och leder nu bland annat ett större forskningsprogram kring den sociala tillitens villkor och historiska rötter i Sverige. Han forskar också kring det svenska samhällskontraktet och den svenska nationella identiteten i en tid av ökad migration och mångfald. Han leder även ett forskningsprojekt kring filantropi och demokrati. Kanske känner du igen honom från den offentliga debatten, där han deltar återkommande, dels genom framträdanden i radio och TV, men framför allt via artiklar i svenska tidningar.

Den 24 november, kl 18.00, föreläser han i Djäknehallen, Europaskolan Strängnäs aula.

“Sverige är det land i Europa där det dödliga våldet med skjutvapen ökar mest. I våra nordiska grannländer talar man om det ”svenska tillståndet” med både förundran och viss fasa. Detta har gällt såväl kriminaliteten och vår invandringspolitik, som privatiseringen av välfärden och pandemistrategin. Vart är Sverige på väg? undrar våra grannar.” Det är vad föreläsningen: Sverige – ett splittrat land, bland annat handlar om.

Föreläsningen är öppen för alla och kostnadsfri.

Varmt välkommen!