Välkommen på föreläsning den 11 februari, med biskop Johan Dalman: ”Äldst är inte gammal”

Foto: Magnus Aronson

I år, 2020, fyller Strängnäs stift 900 år! Kom och lyssna till biskop Johan Dalman, som inför detta reflekterar över hur han dagligen rör sig mellan olika tidsåldrar som om klockan inte fanns.

Johan Dalman är biskop i Strängnäs stift sedan 2015. Han är teologie doktor och prästvigdes år 1990 för Uppsala ärkestift. Därefter har han även varit sekreterare för teologi och ekumenik på Kyrko­kansliet i Uppsala samt förlagschef på Verbum. Till Strängnäs kom Johan Dalman år 2008 som domprost.

Den 11 februari, kl 18.00, föreläser han i Djäknehallen, Europaskolan Strängnäs aula. Detta blir den femte och sista föreläsningen för läsåret i samband med projektet LÄS (Lärarfortbildning genom ämnesmässig samverkan).

Under kvällen reflekterar Johan Dalman kring det otroliga i att röra sig mellan olika tidsåldrar, som han själv dagligen gör i likhet med sina (57) föregångare. Inför firandet av stiftets 900 år, vill han nu stanna upp och fundera över ”rotsystemets betydelse i vår gemensamma strengneniska mylla” – tillsammans med kvällens åhörare.

Föreläsningen är öppen för alla och kostnadsfri.

Varmt välkommen!

Läs mer om fortbildningsprojektet för lärare här. > 
Läs mer om Johan Dalman här. >