Strängnäslärare en av landets bästa

JohanSandell_Europaskolan

Läraren Johan Sandell på Europaskolan Strängnäs kan i dag måndag utses till ”Årets gymnasielärare” i Sverige. Sandell, 36 år, är en av fyra lärare som kvarstår till Lärargalans final.

Eleverna om Johan Sandell:
− Han bryr sig om oss och pushar för att vi ska få bästa möjliga resultat. Han är engagerad, hans lektioner roliga och hans undervisning intressant.

Johan Sandell är lärare i samhällskunskap och historia. Inför Lärargalan har han förklarat sina drivfjädrar som pedagog:

− Jag brinner för att ge eleverna insikter som de inte hade tidigare.Det genomsyrar min syn på läraryrket och mötet med eleverna. Jag använder mig av såväl digital teknik som muntligt berättande. Eleverna får diskutera, öva på att sortera information och värdera sina argument. Jag utmanar eleverna att tänka ett varv till. Jag knyter an till aktuella händelser för att eleverna ska förstå varför världen och samhällen fungerar som de gör. Min lärarmission: Att genom ökad förståelse och kunskap ingjuta framtidshopp och bidra till att eleverna vill skapa ett demokratiskt samhälle.

De nya digitala verktygen har skapat nya relationer inom skolvärlden. Verktygslådan har blivit mer innehållsrik. Men pedagogik är inte bara vetenskap utan också en konst med utrymme för pedagogiska särdrag. Den egna personligheten är ett viktigt verktyg i undervisningen.

Johan Sandell är huvudsakligen verksam inom Europaskolan Strängnäs samhällsvetenskapliga och humanistiska program. Med det nya spetsprogrammet Modern Humanities och sedan tidigare Science är Europaskolan Strängnäs ett av få gymnasier med två spetsprogram.

− Inom Europaskolan finns ett ”socialt kontrakt” mellan lärare och elever. Vi har gemensamma bilder av vart vi vill komma. Här rådet ett tillåtande klimat. Alla tas på allvar, alla blir sedda. Var och en får vara där man är och som man är. Vi pratar med varandra, inte om varandra, avslutar Johan Sandell.

”Årets gymnasielärare” får 100 000 kronor och en resa vart som helst i Europa. Måndag kväll klockan 21.00 vet vi om priset hamnat i
Strängnäs.


Uppdatering:

Nu har Lärargalan ägt rum och tyvärr nådde Johan Sandell inte ända fram. Det blev i stället en lärare från Helsingborg som tog hem Sverigetiteln.

Men Johan Sandell är ändå bland de fyra bästa lärarna i Sverige och Årets gymnasielärare i Sörmland – något som är fantastiskt bara det.

Varmt grattis till utmärkelsen, Johan Sandell! Vi är mycket stolta över att du är en del av Europaskolan.