Större trafiksäkerhet vid Europaskolan Strängnäs

overgangstalle

Ett nytt övergångsställe kommer att ordnas vid gymnasiet, efter förslag från Europakåren.

Europakåren kan i dag delge glädjande nyheter angående det förslag om säkerhetsförbättringar i trafiken på Storgatan som togs upp redan förra året av Kåren.

Frågan har nu godkänns av Strängnäs kommun och ett nytt övergångsställe kommer att ordnas i april om allt går som det ska.

Detta kommer att göra vardagen säkrare för eleverna på Europaskolan Strängnäs och allmänheten när de korsar gatan.

Nuvarande styrelse vill tacka alla inblandade i frågan som gjorde detta möjligt.

Med vänliga hälsningar,

Europakårens styrelse
genom ordförande Alexandra Racutanu