Spetsutbildning Modern Humanities

spetsutbildning_Modern-Humanities

Modern Humanities – spetsutbildning i samhällskunskap och historia

Är du särskilt intresserad av samhällskunskap och historia? Vill du resa utomlands och göra spännande studiebesök, som på FN:s högkvarter i New York? På spetsutbildningen Modern Humanities får du fördjupad kunskap om omvärlden, med specialkurser som bara finns på Europaskolan Strängnäs.

Modern Humanities är ett unikt program för dig som är samhälls­intresserad. I grunden läser du samma kurser som på samhällsprogrammet men vissa saker är annorlunda.

Det är en spetsutbildning med fördjupning, där du också får läsa specialkurser som bara finns på Europaskolan Strängnäs. (Läs mer om kurserna nedan.)

Här får du mer ingående sätta dig in i frågor som är centrala för vårt samhälle och vår tid. Det handlar om demokrati, mänskliga rättigheter och relationen mellan olika länder.

Programmet handlar också om våra samhällens historia, om idéer, kultur och retorik som har format dagens värld. Hur kan man till exempel påverka samhällen på olika sätt, genom debatter och att hålla tal? Just det får du möjlighet att lära dig inom ämnet retorik.

Vi lyfter även fram Europa och det europeiska arvets betydelse, då vår skola har särskild inriktning på Europa.

Vill du nå ännu längre? Då finns möjligheten att läsa två universitetskurser, som hålls på skolan av lärare från Uppsala universitet och Stockholms universitet. De här kurserna är även synkade med gymnasiekurserna. Det betyder att du får ”dubbelt betalt” för det arbete du lägger ner: Förutom att du lär dig mycket mer, kan du nämligen använda kunskaperna i gymnasiekurserna.

I trean åker du dessutom med dina klasskamrater till New York för att besöka FN:s högkvarter! Fler intressanta studiebesök väntar också inom detta program, som sammantaget ger dig unika möjligheter inför framtiden.

Fördjupningskurser

Demokrati och mänskliga rättigheter: Hur har demokratin växt fram och hur ser utvecklingen i världen ut i dag? Här får du fördjupa dig i begreppen demokrati och mänskliga rättigheter ur olika aspekter.

Du får också lära dig om demokratiska problem och utmaningar, medborgarnas politiska attityder och möjligheter att uttrycka dessa.

Kursen handlar även om de mänskliga rättigheterna: Hur har de uppkommit och hur ser deras historia ut fram till i dag? Lär dig mer om vilka olika typer av rättigheter det finns och hur utmaningarna ser ut, både i dag och i framtiden.

Konflikt och samarbete: Här får du fördjupade kunskaper om och förmåga att analysera relationer mellan länder. Fokus kommer att ligga på 1900-talet och det som skett hittills på 2000-talet: tidens stora konflikter och freder, andra avtal som avslutat konflikter och vilka effekter dessa har fått. Dessutom kommer kursen att ta upp vår tids samarbetsorganisationer mellan länder, som till exempel FN.

Europakunskap: Kursen fokuserar på Europas historia, samtid och framtid. Fokus kommer att ligga på senare tid, det vill säga från 1700-talet och framåt. Här tar vi upp sådant som Europas historia och nuvarande läge, och du kan sedan fördjupa dig i valda arbetsområden kopplade till Europa. Fokus ligger också på det europeiska gemensamma arvet, till exempel idémässigt, kulturellt, politiskt, socialt och religiöst. Dessutom handlar kursen om den europeiska unionen, dess födelse och uppbyggnad samt dagens och framtidens utmaningar.

Retorik och Kultur- och idéhistoria: I retorik lär du dig mycket om hur man övertygar andra. Samtidigt går vi igenom hur andra i historien och i dag gör för att övertyga om sina åsikter. Kursen kultur- och idéhistoria handlar dels om hur kulturen har utvecklats genom tiderna, dels om hur olika idéer har påverkat samhället genom historiens gång och hur dessa båda har samspelat med varandra.

Vad kan du bli?

Efter spetsutbildningen Modern Humanities kan du bland annat vidareutbilda dig för att arbeta som/med:

 • Omvärldsanalytiker
 • Journalist
 • Jurist
 • Samhällsvetare
 • Ämneslärare
 • Politiker/politisk sekreterare
 • Forskare
 • Statsvetare
 • Kommunikatör
 • Arbete med mänskliga rättigheter
 • Biståndsarbetare
 • Arbete inom olika internationella organisationer

Här kan du ladda ner poängplanen för Modern Humanities som pdf.

Poängplan: Spetsutbildningen Modern Humanities >

Vill du veta mer om spetsutbildningar i Sverige? Läs här: www.spetsutbildningar.se