Sciencegymnasist vann forskningspris till världsledande universitet

Forskningspris till Europaskolan Strängnäs

Philip Frick, sistaårselev på Europaskolan Strängnäs, har vunnit första pris i en nationell tävling för unga forskare. Med en teknik för att spåra små diamantpartiklar i vävnad kan Philips forskning i framtiden bland annat bidra till att följa hur läkemedel transporteras och tas upp i kroppen. Förstapriset består av sex veckors forskarläger vid ett av världens främsta universitet, Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston, USA.

A Proposed Solution to the In-Body Malfunction of Nanodiamond Drug Delivery and Imaging är den för lekmän svårbegripliga titeln på Philips projekt. I motiveringen till priset framhålls att projektet är baserat på en unik egen idé underbyggd av vetenskaplig litteratur. Enligt Förbundet Unga Forskares jury visar Philip en enastående initiativförmåga, engagemang och vetenskaplig mognad som bäddar för en framgångsrik forskarkarriär. Projektet ligger till stor del i forskningsfronten och dess tillämpningar har hög potential.

– Europaskolan Gymnasiums spetsprogram Science passar mig perfekt, säger Philip Frick, 18-åring från Nykvarn. Tack vare Science har jag fått tillgång till laserlaboratorium på KTH. Den höga studietakten i programmet har också skapat utrymme för att redan på gymnasiet ägna tid åt egen forskning.

Philip ser fram mot en krävande men intressant sommar i Boston där han ska samarbeta med jämnåriga forskare från hela världen. MIT är kanske världens ”Nobelpristätaste” universitet. Mer än 60 av institutionens forskare har tilldelats Nobelpris. Några av dem kommer att delta som handledare i projekt som ungdomarna ska arbeta med.Philip har tidigare sökt till MIT för studier efter gymnasiet. Den gången lyckades han inte komma in. Men efter denna sommar har han goda chanser att få börja heltidsstudera i Boston. Vilken inriktning?– Det kanske blir något inom fysik men det sägs att man hinner ändra studieinriktning minst fyra gånger under första året på MIT, säger Philip.

Förbundet Unga Forskare är en organisation med över 14 000 medlemmar i hela Sverige med intresse för naturvetenskap och teknik. För två år sedan vann en annan sistaårselev på Europaskolan, Johannes Orstadius förbundets förstapris i den nationella tävlingen för unga forskare.

Kontaktpersoner:
Rektor Thomas Axelsson, 070-235 99 22
Philip Frick, 0735-90 04 11