Pressmeddelande

ESR-1

Ny rektor till Europaskolan Rogge

Marcus Lindvall, 43 år, blir ny rektor för Europaskolan Rogge. Lindvall efterträder Mattias Liedholm som lämnar mellan- och högstadieskolan i Strängnäs efter tre terminer. Skolstyrelsens beslut är preliminärt i avvaktan på MBL-förhandling.

Marcus Lindvall är veteran i gymnasiet Europaskolan Strängnäs där han varit verksam som lärare i matematik och tidigare också i idrott sedan 1997. Sedan 2011 har Lindvall utöver sin lärargärning fungerat som biträdande rektor. Under Alliansregeringens sista två år var Lindvall tjänstledig för uppdrag som sakkunnig i Regeringskansliet.

Mattias Liedholm har haft konsultuppdrag som rektor för Europaskolan Rogge och Europaskolan Malma. I mars sade Liedholm upp konsultavtalet.

– Eftersom vi har en intern kandidat till rektorstjänsten och Liedholm sagt upp sitt avtal genomför vi bytet av rektor omgående, säger Johan H Larson, ordförande i skolstyrelsen. Det passar bäst med hänsyn till vår verksamhetsplanering. Under senare delen av vårterminen läggs grundstenarna för läsåret 2016/2017. Det är angeläget att den nye rektorn finns på plats under detta viktiga skede då verksamhetsplan och budget för läsåret ska utformas. Marcus Lindvall fullföljer dock sina pågående kurser vid gymnasiet under vårterminen.

Mattias Liedholm avslutar sitt uppdrag som rektor fredag 15 april. Marcus Lindvall tillträder sin nya tjänst måndag 18 april efter MBL-förhandling.

Kontaktpersoner:
Johan H Larson, 070-512 38 02
Lars Bergström, vd i Europaskolan Grundskola AB, 070-511 87 71