Pressmeddelande: Marcus Lindvall ny rektor på Europaskolan Strängnäs

Styrelsen för Europaskolan Utbildning AB har fattat beslut om att anställa Marcus Lindvall som ny rektor för Europaskolan Strängnäs från och med 1 juli 2022. Marcus efterträder Thomas Axelsson som kommer att finnas kvar i koncernen som utbildnings- och skolchef.

Styrelsen är mycket nöjd med den här lösningen. Marcus har arbetat länge i olika roller på Europaskolan och med honom garanterar vi att den värdegrund och profil vårt gymnasium står för, och som Thomas på ett utmärkt sätt byggt upp och förvaltat, också erbjuds nuvarande och framtida elever, säger styrelsens ordförande Johan H Larson.

Foto: Joakim Serrander

Marcus Lindvall har under några år arbetat som biträdande rektor på Europaskolan Strängnäs. Marcus, som är lärare till professionen, har även tidigare varit rektor på Europaskolan Rogge, en av koncernens grundskolor. Därutöver har han arbetat som politiskt sakkunnig i statsrådsberedningen under åren 2012 – 2014.

– Erfarenhet av rollen som rektor har givetvis varit viktig rekryteringsprocessen liksom Marcus mångåriga erfarenhet av koncernens verksamhet. För oss har det varit viktigt att hitta en ersättare till Thomas Axelsson som kan förvalta och förädla skolans verksamhet som ska vila på europeiska bildningsideal där öppenhet, respekt, ansvar och resultat är grunden, säger Andreas Sjöberg, koncernchef för Europaskolan.

Foto: Albin Persson

Thomas Axelsson, som arbetat som rektor på skolan sedan 2006, kommer från och med nu ha en roll som utbildnings- och skolchef i koncernledningen för Europaskolan. Det är en stabsroll med ansvar för koncerngemensamma utvecklingsfrågor och samordning av kärnverksamheten.

– Thomas gedigna erfarenhet passar perfekt för rollen som också kommer att innebära ansvar för några av de processer och projekt som Europaskolan är del av, inte minst BAS (Bildningsakademin Strängnäs) som drivs i samverkan med kommunen och övriga fristående huvudmän i Strängnäs, säger Johan H Larson.

Förutom Europaskolan Strängnäs och Europaskolan Rogge finns Europaskolan Malmköping i koncernen. Tillsammans har skolorna ca 1 300 elever, från årskurs 4 i grundskolan till årskurs 3 på gymnasiet.

Stiftelsen Europaskolan äger skolkoncernen Europaskolan, som är en friskola i Strängnäs och Malmköping. Den består av gymnasiet Europaskolan Strängnäs och grundskolorna Europaskolan Rogge och Europaskolan Malmköping. Dessa skolor drivs i bolagsform, med respektive styrelse som huvudman. Stiftelsen Europaskolan är icke vinstdrivande. Den är även politiskt och religiöst
oberoende.

För ytterligare information

Johan H Larson, ordförande:
ES Utbildning AB samt ledamot i stiftelsen Europaskolan, 070-512 38 02

Andreas Sjöberg, vice ordförande:
ES Utbildning AB samt koncernchef Europaskolan, 076-76 76 441