Pressmeddelande:

Europaskolan rekryterar Andreas Sjöberg som koncern-vd

Den stiftelseägda friskolekoncernen Europaskolan i Strängnäs rekryterar Andreas Sjöberg som ny vd. Sjöberg har i dag rollen som vd för Fastighetsägarna MittNord och tillträder den nya tjänsten i samband med höstterminen 2021.

– Vi är mycket nöjda med att ha rekryterat Andreas Sjöberg som vd för koncernen Europaskolan i Strängnäs. Hans erfarenhet av att leda och utveckla en affärsverksamhet i kombination med förståelse för de samhällspolitiska processerna och kunskaper om fastighetsfrågor har varit avgörande i rekryteringen, säger Johan H Larson, Europaskolans nuvarande vd och ordförande i moderbolaget.

Den stiftelseägda Europaskolan bedriver i dag verksamhet i Strängnäs och Malmköping på grund- och gymnasieskolenivå för sammanlagt cirka 1 250 elever. Andreas Sjöberg blir placerad i Strängnäs och kommer ha sin anställning i Stiftelsen Europaskolans bolag Lyktan Förvaltning AB. Detta är koncernens moderbolag, vars syfte är att bistå skolorna i ett antal stödfunktioner samt övergripande förvaltnings- och utvecklingsfrågor.

– Det ska bli enormt spännande att få möjligheten att arbeta med en av de viktigaste samhällsfrågorna vi har, barn och ungdomars utbildning. En bra skola kan verkligen göra skillnad för en ung människas möjligheter till en bra start i livet. Bra skolor är en av grunderna för viljan att investera i en ort både vad gäller bostadsbyggande och etableringar för fler jobb. Att få vara en del av en sådan process är ett privilegium, säger Andreas Sjöberg.

Andreas Sjöberg är i grunden journalist och sörmlänning, hemmahörande i Torshälla utanför Eskilstuna. Han har arbetat på branschorganisationen Fastighetsägarna i olika roller sedan 2004, och har sedan våren 2019 haft rollen som vd på Fastighetsägarna MittNord. Inom Europaskolan tillträder han sin nya roll i och med terminsstarten i höst.

– Andreas har erfarenhet av att röra sig i gränslandet mellan offentlig verksamhet och näringsliv, vilket är ett värdefullt bidrag till Europaskolans grundläggande förutsättningar som en offentligt finansierad verksamhet. Detta tillsammans med hans kunskaper i fastighets- och kommunikationsfrågor har varit avgörande för vårt val, avslutar Johan H Larson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan H Larson, ordförande Lyktan Förvaltning AB, 070-512 38 02
Andreas Sjöberg, 070-654 03 22

Stiftelsen Europaskolan äger skolkoncernen Europaskolan, som är en friskola i Strängnäs och Malmköping. Den består av gymnasiet Europaskolan Strängnäs och grundskolorna Europaskolan Rogge och Europaskolan Malmköping. Dessa skolor drivs i bolagsform, med respektive styrelse som huvudman. Stiftelsen Europaskolan är icke vinstdrivande. Den är även politiskt och religiöst oberoende.