Nyhet: Europaskolan tecknar avsiktsförklaring
för del av Benninge 2

Med och tecknade avsiktsförklaringen var: Från vänster Jakob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande, Johan H Larson, verkställande ledamot Stiftelsen Europaskolan, Björn Zetterlund, ledamot Lyktan Förvaltning, Tarja Bergkvist, VD Strängnäs Fastighets AB, Lars Ekström, kommundirektör och Leif Håård, ordförande Strängnäs Fastighets AB.

Europaskolans moderbolag Lyktan Förvaltning har tecknat en avsiktsförklaring med Strängnäs kommun och Strängnäs Fastighets AB i syfte att förvärva Europaskolan Rogges lokaler. I och med det styckas fastigheten av och den del som Europaskolan idag använder upplåts med tomträtt.

– Att köpa och äga byggnaderna är viktigt för oss för att långsiktigt kunna bedriva skolverksamhet med hög kvalité, säger Johan H Larson, ordförande i Lyktan Förvaltning och verkställande ledamot i Stiftelsen Europaskolan.

Europaskolan Rogge har sedan 2008 bedrivit grundskoleverksamhet på fastigheten Benninge 2 som i dag ägs av Strängnäs Fastighets AB. Skolan har successivt expanderat sin verksamhet till att omfatta årskurs 4 till 9 med tre parallella klasser i varje årskurs. Sammantaget får drygt 500 elever sin utbildning på Europaskolan Rogge och skolan är arbetsplats för drygt 50 medarbetare.

– Byggnaderna har sedan länge ett omfattande underhålls- och renoveringsbehov. Genom möjligheten att förvärva byggnaderna kan vi ta ett långsiktigt ansvar för restaureringen, och anpassa behovet och säkerställa fortsatt högkvalitativ skolverksamhet, säger Johan H Larson.

Fastigheten hyser idag förutom Europaskolan Rogges verksamhet även en kommunal förskola. Ägare till fastigheten är Strängnäs Fastighets AB. Lyktan Förvaltning, Europaskolans moderbolag, har sedan etableringen av Europaskolan Rogge varit hyresgäst till fastighetsbolaget.

Eftersom tomträtter endast kan tecknas mellan en kommun och en tomträttshavare kommer kommunen att köpa fastigheten av Strängnäs Fastighets AB. På det sättet renodlar fastighetsbolaget sin verksamhet och kommunen fortsätter att behålla viss kontroll över marken. Då fastigheten ska styckas av fortsätter Strängnäs Fastighets AB att äga den del av där förskolans verksamhet finns. Den del som Europaskolan Rogge i dag använder får en egen beteckning och upplåts med tomträtt.

– Vi har haft tuffa men konstruktiva och transparenta förhandlingar med kommunen och fastighetsbolaget för att hitta en lösning. Alla parter är överens om att byggnaderna kräver stora investeringar i underhåll för att svara upp mot kraven på en modern och attraktiv skola. Vi behöver också ersätta de befintliga paviljongerna som har tidsbegränsade tillstånd med nya byggnader och fortsätta att utveckla platsen. Europaskolan är via vårt moderbolag Lyktan Förvaltning beredd att satsa de medel som krävs för att skapa moderna och ändamålsenliga skollokaler för nästa generation Rogge-elever och medarbetare, säger Johan H Larson.

Genom avsiktsförklaringen inleds arbetet med att planera och genomföra förändringen. Preliminär tidsplan är att beslut tas i kommunfullmäktige 29/5 2023.

För ytterligare information, kontakta:
Johan H Larson, ordförande Lyktan Förvaltning samt verkställande ledamot i stiftelsen Europaskolan, 070-512 38 02