Nu har vi påbörjat planeringsarbetet för Europaskolan Malmas lokaler i Malmköping!

I slutet av förra veckan (v 44) togs de första kontakterna mellan Europaskolan i Strängnäs och Flens kommun när det gäller lokaler för Europaskolan Malma. Arbetet gäller den praktiska planeringen och användningen av befintliga skollokaler i Malmköping för den nya skolans räkning. Att arbetet startar nu är en direkt konsekvens av den plattform som den politiska majoriteten med S, C, MP och KD presenterade i slutet av oktober.

Vår ambition är att, i samråd med Flens kommun, snabbt kartlägga hur man kan samordna Europaskolan Malmas behov av lokaler med kommunens befintliga verksamheter.

För tillfället upprättar vi ett lokalprogram, med utgångspunkt i den kö som vi har och de lokaler som är tänkta att ställas fria från nästa sommar.

Vi kommer fortlöpande att informera om lokalplaneringen och arbetet med lokalerna via den här webbplatsen, under rubriken Europaskolan Malma.

Har du frågor? Välkommen att kontakta oss:

Göran Hillgren, projektledare, telefon 070-542 99 92

Anna-Lena Bresell, rektor Europaskolan Rogge, telefon 076-767 50 07