Nu fortsätter lärarfortbildningen: Nya kurser och föreläsningar i LÄS-projektet

Nu fortsätter projektet LÄS – Lärarfortbildning genom ämnesmässig samverkan. Det är ett fortbildningsprojekt för lärare i Strängnäs, i samarbete mellan Stiftelsen Europaskolan,
Strängnäs kommun och Uppsala universitet. För andra året startar nu en årslång utbildning, med nya kursdeltagare, för att förstärka sambandet mellan skola och samhälle.

LÄS-projektet handlar om att stärka lärarnas ämnesmässiga och relationsmässiga kompetens. Det innebär också att använda denna fortbildning som plattform för ett intensifierat samarbete mellan staden friskolor och kommunala skolor.

Slutmålet är att återuppbygga Strängnäs kommun som en skolstad, med en kvalificerad lärarutbildning på högskolenivå. Detta sker med stöd av ledande universitets- och högskolemiljöer i regionen.

I våras examinerades de första deltagarna inom fortbildningen och nu, hösten 2019, startar LÄS 2 med nya kursdeltagare.

I utbildningen medverkar ett stort antal professorer och andra framstående föreläsare, kring olika aktuella ämnen. Flera av dessa föreläsningar är även öppna för allmänheten; se nedan.

Välkommen till en föreläsning i Djäknehallen den 16 september, kl 18.00:


Hjärna, gener och jävlar anamma

Om lärande och hur digital teknik påverkar våra barns lärande

Måndagen den 16 september startar höstens serie med föreläsningar i Djäknehallen, som en del av LÄS, lärarfortbildningen genom ämnesmässig samverkan. Först ut är en föreläsning om lärande och hur digital teknik påverkar våra barns lärande. Allmänheten är också välkommen att delta!

Kom och lyssna till Torkel Klingberg, läkare och professor i kognitiv beteendevetenskap vid Karolinska institutet.

Torkel Klingberg forskar om hjärnan kopplat till inlärning, koncentrationsförmåga och minne. Hans forskning har uppmärksammats inom forskarvärlden och i internationell media.

Föreläsningen hålls i Djäknehallen, som är Europaskolan Strängnäs aula.

Varmt välkommen!

Läs mer om LÄS-projektet >
Läs mer om Torkel Klingberg >