Nu är Europaskolan Strängnäs officiellt en av Europaparlamentets ambassadörskolor

I fredags blev Europaskolan Strängnäs officiellt en av Europaparlamentets ambassadörskolor. Seniorambassadörerna Linda Eriksson och Johan Sandell mottog då skolans certifiering på Europahuset i Stockholm av två av de svenska Europaparlamentarikerna Abir Al-Sahlani och Evin Incir.

Det innebär att vi fördjupar vårt redan starka engagemang i europafrågor ytterligare. Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram, som förkortas EPAS, syftar till att lyfta medvetenheten och kunskapen om EU och europeisk parlamentarisk demokrati hos skolungdomar.

Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram, finns i dag runt om på skolor i EU:s alla 27 medlemsländer.

Deltagande lärare eller annan personal på skolan utses till seniorambassadörer och har därmed ansvar för att ambassadörsprogrammet genomförs på skolan. Seniorambassdörerna utser sedan ett antal elever till juniorambassadörer. De eleverna utför olika uppdrag, anordna aktiviteter och delar på så vis löpande med sig av med sig av sina kunskaper till sina klasskamrater och andra elever på skolan.

Exempel på sådana aktiviter kan vara:

  • Frågesporter kring EU
  • Föreläsningar för andra klasser
  • Skapande av EU-relaterade poddar eller filmer
  • Anordna av debatter kring EU-frågor och demokrati
  • Anordna skolval
  • Anordna EU-dagen

Det ska bli både roligt och intressant att följa arbetet under kommande läsår och vi kommer säkert att få anledning att återkomma till ämnet.