Nu är årets fortbildningsprojekt för lärare (LÄS) avslutad
– ansökan är öppen för nästa år

I år har LÄS, som står för lärarfortbildning genom ämnesmässig samverkan, genomförts för femte året i rad. Tidigare i våras avslutades den femte omgången och nu har över 100 lärare examinerats!

 LÄS är en fortbildning för lärare i Strängnäs där syftet är att stärka lärarnas ämnesmässiga och relationsmässiga kompetens samt att öka samarbetet mellan de kommunala och de fristående skolorna.

Under fortbildningen får våra lärare möta forskare och föreläsare inom olika områden som är relevanta för den som är verksam inom skolan. Innehållet anpassas efter olika behov och önskemål samt utifrån var Strängnäs befinner sig som skolstad.  Fortbildningen bygger på praktiknära forskning och evidensbaserade erfarenheter som förmedlas med hjälp av föreläsningar och litteratur varvat med seminarier, som sedan appliceras i lärarens egen undervisning.

LÄS är uppdelad i olika temaområden vid varje tema får deltagarna lyssna till föreläsare inom det specifika området, diskutera läst litteratur och får möjlighet att över skol- och stadiegränser prata skolutveckling och utbyta erfarenheter.

I år har vi träffats kring följande sex teman:

  1. Profession och kognitiva processer: Torkel Klingberg, Magnus Henreksson
  2. Ämnesbevakning: Barbro Westlund, Ulf Danielsson
  3. Eleven i fokus:  Sirkka Persson, kommunens skolspykolog Henrik Wiklund
  4. Läromedel och en digital värld: Per Kornhall, Micke Gunnarsson
  5. Ledarskap i klassrummet:  Marcus Samuelsson, Filippa Mannerheim
  6. Betyg och bedömning: Alli Klapp, Jonas Vlachos

Nu är ansökan öppen för nästa års LÄS. Om du som lärare är intresserad av att vara med i fortbildningen nästa år, prata med din rektor.

Några ord från tidigare deltagare:

Fortbildningen har gett mig intressanta och givande diskussioner som jag kan använda för att utveckla min egen undervisning och mitt ledarskap i klassrummet”.

Mycket intressant och givande att träffa kollegor från andra skolor och andra stadier”.

Givande fortbildning för mig personligen och om resultatet blir som det är tänkt kommer Strängnäs kommun öka kunskapsnivån hos våra elever. Det är viktigt när pedagoger samarbetar och går samma fortbildning, att rektorerna ser till att det inte glöms bort”.

Läs mer om fortbildningen här >
Läs mer om skolstaden Strängnäs här >