Namnändring och ny, gemensam webbplats för gymnasiet och grundskolan

europa-rogge2

Friskolan Europaskolan utvecklas hela tiden vidare. Vår huvudman Stiftelsen Europaskolan vill betona skolans gemensamma värderingar och verksamhet, genom att föra gymnasiet och grundskolan närmare varandra under ett gemensamt varumärke.

Därför har Europaskolan och Roggeskolan nu fått något ändrade namn. Gymnasiet heter Europaskolan Strängnäs och grundskolan Europaskolan Rogge.

Samtidigt lanserar vi denna nya webbplats, där båda skolorna förs samman genom en gemensam portal. Webbadressen är www.europaskolan.org och samtliga e-postadresser kommer också att ändras till europaskolan.org.

Jag är stolt över att tillsammans med er alla – elever, lärare, övrig personal och vårdnadshavare  – få fortsätta arbeta med och utveckla vår skola. Detta är ett steg i den riktningen.

Johan H Larson
Vd och styrelseordförande